tədqiq

tədqiq
is. <ər.>
1. Bir şeyi və ya onun xüsusiyyətlərini öyrənmək, müəyyənləşdirmək məqsədilə dəqiq elmi araşdırma; tədqiqat. Torpağın tədqiqi. Arktikanın tədqiqi. Atom enerjisindən istifadə sahəsində tədqiq. Tədqiq etmək – 1) elmi cəhətdən araşdırmaq, öyrənmək, tədqiqat aparmaq. <Nərgiz:> Tapılan şeyləri biz yuxarı göndəririk, orada alimlər tədqiq edirlər. B. Bayramov; 2) bir şeyi müəyyənləşdirmək üçün diqqətlə ona baxmaq, gözdən keçirmək. Mərdan . . yarımişıq otaqda çocuğun üzünü tədqiq etməyə başladı, özünə bənzər cəhətlər aradı. Ç..
2. Cəm şəklində tədqiqlər – elmi əsər(lər), tədqiqat əsər(lər)i. Azərbaycan dili tarixinə aid tədqiqlər.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tədqiq — ə. 1) incəltmə, xırdalama, narın etmə; 2) dəqiqləşdirmə, tədqiqat, elmi araşdırma; 3) həqiqəti meydana çıxartmaq üçün incədən incəyə araşdırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tədqiqat — is. <ər. «tədqiq» söz. cəmi> 1. Bax tədqiq 1 ci mənada. Elmi tədqiqat institutu. Tədqiqatın nəticəsini istehsalata tətbiq etmək. 2. Bax tədqiq 2 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tədqiqat — ə. «tədqiq» c. 1) tədqiqlər; 2) t. tədqiq etmə, araşdırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müşahidə — is. <ər.> 1. Diqqətlə baxma, nəzər yetirmə, seyr etmə. Müşahidə etmək (eləmək) – 1) diqqətlə baxmaq, göz qoymaq, seyr etmək. Səidə xanım otağının açıq pəncərəsindən bizi müşahidə eləyirmiş. M. Hüseyn; 2) görmək, hiss etmək. <Yaşlı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tarixi — sif. <ər.> 1. Həqiqətən olmuş, həqiqətə uyğun olan, uydurma olmayan. Tarixi fakt. Tarixi şəxsiyyət. Tarixi şərait. 2. Tarix üçün əhəmiyyəti olan, tarixə daxil olmuş; əhəmiyyətli, əlamətdar. Tarixi qurultay. – Bakı ən mühüm, ən tarixi günlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəhs — ə. 1) öyrənmə, tədqiq etmə, araşdırma; 2) müayinə etmə; 3) yoxlama, təhqiq etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • muğamatşünas — ə. və f. If 1) muğamatı tədqiq edən musiqişünas, muğamat mütəxəssisi; 2) yaxşı muğamat oxuyan, muğamatı yaxşı bilən xanəndə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müdəqqiq — ə. tədqiq edən, tədqiqatçı, dəqiqləşdirən adam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mühəddis — ə. 1) hədis danışan; hədisçi; 2) hədisləri tədqiq edən, hədis mütəxəssisi; 3) rəvayət edən, nəql edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tə’miq — ə. 1) dərinləşdirmə, dərin qazma; 2) çöx dərindən araşdırma, ətraflı tədqiq etmə, təhqiq etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”